Barndom og oppvekst i Oslo på 1950-tallet

Bli med på en uhøytidelig og humoristisk tidsreise igjennom 1950-tallet med refleksjoner og kommentarer til tidsånden slik jeg opplevde den - et tidsbilde betraktet gjennom mine barneøyne.


Kjennskap til vår nære historie gir oss verdifull innsikt og forståelse av vår egen tid. Historisk forskning og historiske verker beskriver og analyserer de store historiske linjene for oss, men historieformidlingen blir ikke komplett uten innsikt i det lokale hverdagslivet til enkeltmenneskene som vokste opp og levde i den aktuelle tidsepoken.

I denne boken gir jeg noen glimt fra min barndom og oppvekst på 1950-tallet, med mitt lokale nærmiljø i bydelen Frogner i Oslo som bakteppe. Har du selv opplevd dette tiåret, vil du kjenne deg igjen i den tidsånden jeg beskriver. Tilhører du yngre generasjoner, vil du få et innblikk i et annerledes oppvekstmiljø.


Jeg tilhører de store barnekullene født rett etter krigen. Etter fem harde krigsår hvor våre foreldre av frykt for en utrygg fremtid valgte å nedprioritere familie og barnefødsler, kom vi alle på en gang i ren gledesrus. Hverdagene var preget av nøysomhet med knapphet på det meste, men vi følte ikke at vi manglet noe.

Vi barna hadde stor frihet i leken med liten grad av voksen tilstedeværelse. Denne selvstendige leken fremmet kreativitet, fantasi og utforskertrang, og vi lærte av erfaringene når det gikk galt.


Jeg vokste opp i Oslo i 1950-årene i en nedslitt by etter krigen, men i et samfunn preget av en ukuelig fremtidsoptimisme. I løpet av dette ti-året var jeg med på en voldsom samfunns- og velstandsutvikling, fra knapphet og rasjonering på de mest nødvendige matvarene til velfylte frysere og kjøleskap i de fleste hjem, fra Jens Book-Jenssen i Ønskekonserten til Radio Luxembourg og rockeopptøyene på Jordal Amfi og til en gryende selvstendig ungdomskultur, som utfordret de gamle autoritetene og normene i samfunnet.


Om forfatteren: Svein Frodahl (født 1946) er en ekte Oslo-gutt, født og oppvokst på Fro


  • ISBN: 9788230014417
  • Utgivelsesår: 2016
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Memoarer, Lokalhistorie
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙