Blodets kretsløp og respirasjonssystemet

Ressurshefte

Norsk-arabisk

BLODETS KRETSLØP OG RESPIRASJONSSYSTEMET er et støttehefte til bruk i klasser med språklige minoriteter - først og fremst på 4.- 10. klassetrinn. Heftet tar sikte på å lette innlæringen av grunnleggende kunnskaper om blodets kretsløp og respirasjonssystemet. BLODETS KRETSLØP OG RESPIRASJONSSYSTEMET har en norsk utgave og flere tospråklige utgaver. Alle utgavene har arbeidsoppgaver. Jeg er av den oppfatning at støttematerialet vil lette elevenes innlæring av grunnleggende begreper, ideer, perspektiver og kunnskaper. Støttematerialet vil også lette lærernes arbeid.


Noe gikk galt. Reload 🗙