Business EQ

Måling og utvikling av kunnskapsbedriften

Verktøy for å utvikle engasjerende ledere

Organisasjoner lærer kun gjennom individer som lærer. Individuell læring garanterer derimot ikke organisasjonslæring. Uten at den enkelte lærer, lærer uansett ikke organisasjonen. Denne boken er til for at du skal kunne lære. Den er en integrert del av din ledertrening. Dine kollegaer skal gå gjennom det samme som deg. Hensikten er å kombinere individuell- og organisatorisk læring. Gode ledere lærer kontinuerlig. De ser på sine erfaringer som læring. Men læringen er ikke alltid like effektiv. Erfaringer som ikke bearbeides gir mindre læring enn de vi reflekterer over. Ledertreningen skal gi deg og dine kollegaer trening, tid og rom til utprøving, refleksjon, samtaler og kunnskapsdeling. Ledertreningen skal gi deg verktøy til å forstå egen atferd og prestasjoner, og studere dine valg, beslutninger og handlinger. Arbeidsboken bygger på ledelsessystemet BusinessIQ og skal hjelpe deg å anvende denne tankegangen praktisk i din arbeidsdag. Arbeidsboken vil utfordre deg på en del øvelser. Noen av dem vil du kunne oppleve som kunstige med det første. Kanskje du forteller deg selv at dette ikke er relevant, og at "dette er ikke meg". Det kan kanskje være riktig. Vi ber deg imidlertid stoppe opp en gang til å reflektere. Det hadde vært uheldig hvis det viste seg at det faktisk bare var fordi du ikke var vant til det - og det ville vise seg å være en svært god vane å ha.


  • ISBN: 9788230003060
  • Utgivelsesår: 2006
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Næringsvirksomhet og ledelse
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙