Den siste olje

Nordmenn tilbake til virkeligheten

Realfagproblemet - en flik av et omfattende kulturproblem I norsk samfunnsdebatt er beskrivels ene av skolekrisen etter forfatterens mening altfor tabloid. - Det blir for lettvindt å skylde på lærerne og å tro at krisen går over ved å bevilge mer penger. Realfagproblemet er bare en liten flik av et omfattende kulturproblem, som har satt Norge flere tiår tilbake i internasjonal konkurransekraft. De egentlige problemene kamufleres ved at Norge gang på gang har trukket vinnerloddet når det gjelder tilgang på billig energi. Først elektrisitet, så olje og gass og deretter høye oljepriser når produksjonen faller. Det er nå mer enn ti år siden det ble gjort et stort funn. Det må skapes ny virksomhet for å kompensere reduksjonen i olje- og gass-sektoren de neste 10-15 årene, fremholder forfatteren og understreker at parallelt med dette svekkes skolesektoren. - Vi er langt under middels i internasjonale sammenligninger, sier Birkeland. Sutrekulturen har vunnet fram. Han griper fatt i det politiske ansvaret: - Det er venstresiden som har lagt de viktige premissene for samfunnsutviklingen de siste årtier, både de positive og de negative. Bestrebelsene på å nå like muligheter for alle har en skyggeside. Vi ser nå resultatene innenfor en rekke samfunnssektorer; skole, arbeidsliv, kriminalomsorg osv. Det er skapt en sutrekultur som savner sidestykke. Konkurranse er blitt et fyord og stadig flere definerer seg som ofre med krav og rettigheter i felleskassen. Boken er et oppgjør med venstresidens feilslåtte idealisme, og beskriver hvilke konsekvenser det har hatt på en rekke samfunnsområder. Om forfatteren: Knut Birkeland er siviløkonom og har arbeidet i norsk industri i 37 år, i mer enn 30 av dem i Norsk Hydro. Han har hatt sentrale lederstillinger og var i to perioder personaldirektør innen oljevirksomheten med ansvar for oppfølging av utenlandskontorenes organisasjon. Han har også hatt flere styreverv. I perioden 2001-2005 var han tilknyttet NTNUs arbeid for å styre interessen for realfag, som styremedlem/leder i Samarbeidsrådet som er en sammenslutning av ca 20 store industribedrifter.


  • ISBN: 9788230004180
  • Utgivelsesår: 2008
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Samfunn og kultur
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙