Det formelle styret

Med verdiskapning som oppdrag

DET FORMELLE STYRET er en praktisk bok for praktisk anvendelse. Bokens tittel "Det formelle styret" understreker at styret er et formelt organ og at styrearbeidet er og skal være formelt. Boken setter fokus på styrearbeid i praksis og er ment for eiere, styreledere, styremedlemmer og daglige ledere i små og mellomstore bedrifter, samt andre interesserte som ønsker innspill og fokus på styrer og styrers arbeid. Boken ser på styret som ledelsesorgan og tar sikte på å motivere positivt for aktivt styrearbeid, også i små og mellomstore bedrifter. Kvaliteten på styrearbeidet kan ha betydning for virksomheten. Kvalitet på styrearbeidet er ikke noen selvfølge, og denne kvaliteten kan påvirkes. Bokens hensikt er å bidra til bedre styrer, gjennom å påvirke til mer aktivt, engasjert og innholdsrikt styrearbeid og dermed bedre beslutninger i styrerommet. Boken har også til hensikt å formidle noe om hva godt styrearbeid krever av den enkelte i styret og hva som forventes av styreleder og styremedlemmer. Boken er konsentrert om styrer og styrers arbeid i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Fremstillingen bygger på aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44 og allmennaksjeloven av samme dato nr. 45. Arild I. Søland er utdannet siviløkonom fra BI og har Master of Business Administration fra University of Wisconsin. Han har bred og variert erfaring og har de siste 8 år arbeidet som konsulent innen styre- og strategiutvikling, økonomiske analyser, verdivurderinger og prospektutarbeidelser.


  • ISBN: 9788230002292
  • Utgivelsesår: 2006
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Næringsvirksomhet og ledelse
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙