Distrikts-Norge - hva nå?

Veivalg i distrikts- og regionalpolitikken

Norge er et land med mye geografi. Hvordan dette håndteres, er derfor svært viktig for hvilket fremtidssamfunn vi vil få. Noe kan vi påvirke, og noe er mindre påvirkbart, men med de utfordringer vi står overfor både utenfra og innenfra, vil hvilken politikk som velges, ha store konsekvenser for det regionale utfallet. Markedet trekker i sentraliserende retning. Men erfaring viser at det er stort spillerom for en annen utvikling dersom de rette lokale forutsetninger er der, og et godt virkemiddelapparat bidrar. For å kunne korrigere markedet må alle gode krefter trekke i samme retning. Det påligger et stort ansvar på regjeringen til å ta ledelsen i et slikt arbeid. Dersom den bare driver tilpasningspolitikk i forhold til markedet, vil sentraliseringen skyte fart. Regionale fortrinn i folk og ressurser vil bli underutnyttet. Ungdommen og deler av næringslivet flytter bort, mens de voksne som er etablert med egen bolig og nettverk, i stor grad vil bli boende


  • ISBN: 9788230010549
  • Utgivelsesår: 2013
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Politikk og regjering
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙