Endringsmot

Tekster om livets betingelser, ansvar, deltagelse, muligheter og vennskap

Endringsmot er en helt avgjørende ferdighet som setter oss i stand til å håndtere både dagligdagse, og mer krevende utfordringer, på en riktig og sikker måte. Følgelig, så hjelper det ikke med all verdens planer, om vi ikke er i stand til å gjennomføre. For oss alle, gjelder det derfor å kunne tilpasse handlingene, opp mot det endringsmotet vi i en enhver situasjon rår over.

Denne boken er et praktisk lese- og studiehefte, skrevet av en amatør med en lang og innholdsrik livserfaring. Boken er aktuell for alle som av ulike grunner, ønsker å bli bedre kjent med seg selv og menneskene de omgås.

Tekstene er lettleste, uten vanskelige ord og faguttrykk, og i en form som bør utfordre de fleste til ettertanke - kanskje for en kjærkommen livsendring. Sammen med realistiske planer og aktiviteter, kan innsatsen her, bidra til å skape grobunn for en tryggere og mer målrettet tilværelse.


Mine valg forklarer mitt liv.

Fortiden kan jeg lære av - helt gratis.

Fremtiden er blanke ark som venter på en

livshistorie. Hvem som skriver min historie,

er helt og holdent opp til meg selv.

Min tanke er fri; altså velger jeg.


Tore Barstad har i hele sitt voksne liv vært opptatt av mennesker, og hva som skjer i dialogen mellom oss. Han har lang erfaring innen serviceyrket, og i de senere arbeidsår, som veileder i det offentlige. Tore har høyskoleutdanning innen veiledning, coaching og rådgivning.


  • ISBN: 9788230023129
  • Utgivelsesår: 2022
  • Språk: Bokmål
  • Format: Spiralrygg
  • Emne(r): Selvutvikling, motivasjon, selvtillit og positiv mental innstilling
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙