Ettertanke

Sosial uro i skolen og samfunnet

Guttorm Fløistad, f. 051230 er professor emeritus i filosofi og idehistorie. Han er medlem av Det Kongelige Danske Videnskabsselskab og Det Internasjonale Institutt for Filosofi

i Paris. Som militærtjeneste avla han krigsskoleeksamen i linjen for matematikk og fysikk, samt plikttjeneste ved Brigaden i nordnorge. Derfra dro han rett til Berlin for å studere filosofi. Det var lenge forberedt, i det han som 14-15 åring fant Harald Schjelderups filosofihistorie og leste betatt, også Kant, Schopenhauer og Nietzsche. Etter noen års opphold reiste han hjem og avla bifag i latin og magistergraden i filosofi med en avhandling om utviklingen i Wittgensteins filosofi og Heidegger. Noen sommerkurs i fransk i Strasbourg gav tilgang til fransk filosofi. Doktorgraden i filosofi ble avlagt ved King's College i London på en avhandling om Spinozas erkjennelsesteori og moral.


Både Berlin og London hadde et rikt kulturliv som stimulerte, særlig Wagners operamusikk engasjerte.


Ved det internasjonale Instituttet for Filosofi ble han straks redaktør for utgivelsen av vitenskapelige skrifter av de fremste filosofer fra ulike kulturer. Han har redigert og utgitt 14 bind blant annet om asiatisk, afrikansk og latinamerikansk filosofi. Artiklene er skrevet på fransk, engelsk og tysk.


  • ISBN: 9788230020845
  • Utgivelsesår: 2020
  • Språk: Bokmål
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Samfunn og kultur, Etikk og moralfilosofi
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙