Frå Skyggestrand til Espeland

Glimt frå livet

Ingrid Hope vart fødd i 1935, og vaks opp på Skygge.stranda, på den bratte vestlandsgarden Hole. Hennar interesse for lokalhistorie saman med ynskje om å ta vare på minner, både frå tidlegare tider og nyare tid, er bakgrunnen for at denne boka vart til. Også frå mange som har høyrt hennar foredrag og lese innlegg i lokale tidsskrift og julehefter har det vokse fram eit ynskje om å få meir del i hennar opplevingar.


Boka gjev oss glimt frå Ingrid Hope sin oppvekst på Skyggestranda og frå livet vidare etter at ho kom til Espeland. Ei kjelde til kunnskap om korleis livet kunne opplevast i ei tid som var svært ulik den me har i dag, samstundes som me får del i ei personleg og levande forteljing om livet på godt og vondt.


  • ISBN: 9788230012901
  • Utgivelsesår: 2015
  • Språk: Nynorsk
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Memoarer, Lokalhistorie
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙