Historien om et fall

Kostnader og konsekvenser av dagens alkoholpolitik

Historien om et fall - Kostnader og konsekvenser av dagens alkoholpolitikk


Dette er en ubehagelig beretning. Den har sitt utgangspunkt i et mistenkelig fall med et tragisk resultat. Med ett blir alle tilsynelatende kjente forhold og fakta vridd til det ugjenkjennelige. At alkohol og alkoholens ringvirkninger kan få utilsiktede følger er ikke noe nytt. Alt kan skje når et rusmiddel tar styringen og virkeligheten går i svart. Det har skjedd før, og det kommer til å skje igjen. Og igjen. Men hvilke prioriteringer politiet legger til grunn når et rusrelatert hendelsesforløp ender galt og får en fatal utgang, er beheftet med atskillige paradokser. Ikke alle forhold lar seg oppklare, men den konklusjonen kan man ikke trekke her. For her har ikke viljen vært til stede. Hvis politiet på grunn av tidsnød og ressursmangel skyver alvorlige hendelser under teppet, kan det føre til manglende tillit i befolkningen, noe som igjen kan ha svært uheldige konsekvenser.

Omfanget av forskning på alkohol og rus er enormt og uoversiktlig. I denne boken presenterer forfatteren i korthet noen konklusjoner som belyser rusens magi - og avhengighetens fallgruber. Hvis du synes denne historien henger dårlig sammen, så har du helt rett: Noe skurrer hele veien


  • ISBN: 9788230020791
  • Utgivelsesår: 2020
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Rusmidler og alkohol: sosiale aspekter, Politikk og regjering
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙