Høytider, helligdager og tradisjoner i Norge = Oficjalne swieta panstwowe i religijne i tradycje w norwegii

Høytider, helligdager og tradisjoner i Norge er et støttehefte til bruk i klasser med språklige minoriteter . først og fremst på 4.- 10. klassetrinn. Heftet tar sikte på å styrke elevenes muligheter for å oppnå kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Ved å lære om høytider, helligdager og tradisjoner i Norge kan elevene styrke sin sosialkompetanse og kulturelle kompetanse. Heftets innhold er lett fattelig. Innholdet vil lette elevenes innlæring av grunnleggende begreper, ideer, perspektiver og kunnskaper. Temaheftet vil også lette lærernes arbeid. Høytider, helligdager og tradisjoner i Norge anbefales også til bruk i opplæringen av nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolen og den videregående skolen.


Noe gikk galt. Reload 🗙