Informasjonsledelse, sikkerhetsledelse

Temaheftet "Informasjonsledelse og sikkerhetsledelse" er ett av flere i en serie som utgis av www.inflow.as, og som behandler informasjonslogistikk og -sikkerhet. Temaheftene dekker forskjellige fagområder innenfor informasjonssikkerhet og -logistikk, og viser metoder for en bedre utnyttelse og sikring av informasjon. Heftene behandler separate temaer som utfyller hverandre, og de fungerer som praktiske veiledninger og/eller som bakgrunnslitteratur for kurs, foredrag og seminarer. Informasjonsledelse og sikkerhetsledelse Heftet henvender seg primært til virksomhetens ledelse, herunder daglig leder, sikkerhets-, markeds-, informasjons- og IT-ledelse. Hensikten med heftet er å skape bevissthet om informasjonens betydning for en virksomhets verdiskapning, sikkerhet og evne til å styrke og utvikle posisjonen i markedet og blant medarbeiderne. Heftet vil også gi leseren ideer til og et grunnlag for å kunne etablere og utvikle et (informasjons)sikkerhetssystem i egen virksomhet. Heftets bidrag i denne sammenhengen vil være å gi leseren: * Oversikt over kritiske suksessfaktorer ved etablering og utvikling av (informasjons)sikkerhetssystemer. * Kunnskap om hva en informasjons(sikkerhets)politikk er og hvordan den kan etableres. * Innblikk i ledelsens og medarbeidernes ansvar og roller ved forvaltning av virksomhetens informasjon. * Et grunnlag for å kunne etablere og utvikle en kompetent sikkerhetsorganisasjon i egen virksomhet. * Et grunnlag for å kunne etablere og utvikle effektive prosedyrer for registrering og oppfølging av sikkerhetshendelser/-brudd og sikkerhetssvakheter i egen virksomhet. * Et grunnlag for å kunne etablere avbrudds- og beredskapsplaner i egen virksomhet som skal sikre vitale forretningsprosesser i krisesituasjoner. * Et grunnlag for å kunne etablere et målesystem til bruk for evaluering og forbedring av informasjonssikkerheten i egen virksomhet. I tillegg behandler heftet forholdet mellom strategi og drift, og hvordan en uklar strategi kan påvirke driftsmessige beslutninger på en måte som kan få uheldige følger for virksomhetens sikkerhet.


  • ISBN: 9788230003213
  • Utgivelsesår: 2007
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Næringsvirksomhet og ledelse
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙