Italiensk grammatikk

Denne grammatikken er ment å dekke både begynnertrinnet og 1. år på universitetsnivå. Det kreves ikke forkunnskaper i grammatikk ut over det som er lært i løpet av skolegangen. De grammatiske begrepene som brukes, er grundig forklart i de innledende kapitlene av boken. Det er lagt stor vekt på at fokus først og fremst skal være på en rikholdig eksempelsamling, som over alt er oversatt til norsk. Eksemplene er hentet både fra dagligdagse samtaler og skriftlige kilder som aviser, romaner og Internett. Boken er skrevet med et komparativt aspekt for øye. For å forstå og kunne tilegne seg italiensk språkbruk er det viktig å kunne foreta sammenligning mellom italiensk og norsk, slik at man kan se hvor de grammatiske strukturene er like, og enda viktigere, hvor de er forskjellige. 1. amanuensis Signe Marie Sanne har siden 1976 vært ansatt ved Romansk Institutt, Universitetet i Bergen, hvor hun har undervist italiensk grammatikk, fonetikk og oversettelse. De siste tyve årene har hun utviklet dataprogrammer for bl.a. italiensk, fransk, spansk, engelsk, tysk og norsk som andrespråk. De fleste programmene inneholder en stor grammatisk del med testing og forklaringer, i tillegg til å dekke andre disipliner som fonetikk og fonologi, oversettelse eller diktanalyse. Informasjon om de egenutviklede dataprogrammene i italiensk grammatikk fås ved henvendelse til forfatteren.


  • ISBN: 9788230003114
  • Utgivelsesår: 2007
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Språkundervisning og språkopplæring: andre- eller fremmedspråk
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙