Kva skjedde med Paula Andersson?

[født] 17. desember 1927 Hemnes, Norway, [død] 19. aug. 1944?

Paula Antonia Andersson, fødd 17. desember 1927 Hemnes, Norge, døypt 25. mai 1928 i Hemnes kyrkje, konfirmert i Vereide kyrkje, Gloppen hausten 1941, elev ved Firda Gymnas 1942 -1944, Sandane. Forsvann på heimveg natt til 19. august 1944 i fjellet mellom Hyen og Sandane. Ein venn følgde ho eit stykke på veg, for det var ulendt, mørkt og uvèr. Forsvinninga fann stad utan etterletne spor. Ulykke? Personleg tragedie? Eller var krig og krigere involvert?


Paula Antonia Andersson , born 17. December 1927, Hemnes, Norway, christened 25. May 1928, Hemnes church, confirmed Vereide church, Gloppen autumn 1941, student Firda Gymnas 1942-1944, Sandane. Vanished in the mountains between Hyen and Sandane, Norway, on her way home on the night of 18. to the 19. of August 1944. A friend followed her a piece on the road, due to darkness, stormy weather and wilderness. The disappearance took place without leaving a trace. Accident? Personal tragedy? Or were war and warriors involved?


Forfattaren er fødd 1939 i Breim, busett i Bergen. Pensjonert sjømann med interesse for samfunnsfag, lokal- og allmenn historie. Har halvårig kurs i lokalhistorie, grunnfag jus, bachelor- og mastergrad med vekt på historie.


  • ISBN: 9788230017289
  • Utgivelsesår: 2017
  • Språk: Nynorsk
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Historier fra virkeligheten, Kriminaletterforskning, Lokalhistorie
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙