Legehåndboka i akutt- og allmennmedisin

Denne boken gir innføring i akutt- og allmennsykdommer. Dette er ikke en lærebok, men en praktisk håndbok som støtter leger i det daglige legearbeidet. Boken kan ikke erstatte legepasient-kontakten. Målgruppen for denne boken er legestudenter, LIS 1 (tidligere kalt turnusleger) og allmennleger. Boken kan også brukes av alle andre leger, sykepleiere, fysioterapeuter, kiropraktorer, legevaktpersonell, helsesekretærer, ambulansepersonell og annet helsepersonell som har kontakt med pasienter.


Boken er skrevet i løpet av flere år, med kontinuerlig oppdatering. I en travel hverdag har ikke leger og legestudenter nok tid til å lese. Derfor er boken kort og konsist. Første del av boken består av 13 kapitler og handler om symptomatologi og symptomdiagnose. Del 2, som også har 13 kapitler og utgjør hoveddelen av boken, presenterer vanlige sykdommer og tilstander i akuttog allmennmedisin. Alle sykdommer og tilstander i denne del av boken er beskrevet med definisjon, etiologi, symptomer, utredning og funn, differensial diagnose, tiltak og behandling, og komplikasjoner. Medisinsk hastetilstand som krever ØH innleggelse, er merket med rødt flagg (grå farge i boken).


Utgave 2 fra 2020 er oppdatert og utvidet med et nytt kapitel om intoksikasjoner (forgiftninger). Dette kapitelet handler om medikamentell forgiftning, rusmiddelforgiftning og forgiftning med kjemikalier og gasser. Denne utg. inneholder 736 sider.


  • ISBN: 9788230018910
  • Utgivelsesår: 2019
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Leksika og oppslagsverk, Allmennmedisin, Primærhelsetjenesten, Akuttmedisin og førstehjelp
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙