Livets håndbok

Om bevissthetens skjulte egenskaper, muligheter, hemmeligheter og meningen med tilværelsen

Klassisk psykologisk vitenskap bygger på antagelsen om at hjernen produserer bevissthet. Det vil si at du er en biologisk tilfeldighet og at døden betyr en fullstendig slutt på tilværelsen. Religioner tilbyr mange variasjoner av "troen" om at mennesket har en "sjel" og en eller annen form for liv - også etter døden. Fundamentet for menneskets oppfatning av identitet, verdier, moral, grenser, ansvar, muligheter, begrensninger og meningen med livet hviler på hva vi "tror" om bevissthets essens. Det vil si at livets kompass må knyttes til "tro", "håp" eller "tvil" når vi ikke kan bekrefte eller avkrefte påstandene fra vitenskap og religion. For mange skaper denne tilstanden en dyptgripende form for uro, frykt, kunstige begrensninger. Det blir umulig å vite hva "riktig" egentlig er! I dag finnes det utvidede muligheter for å utforske menneskesinnet og krysskoble informasjon fra tilsynelatende ubeslektede kilder. Siden bevissthet er usynlig, må også vitenskapen ty til nye måter å forske på. Metabevissthet, eller bevissthet om bevissthet gjør det mulig å kartlegge nye og ukjente sider ved tilværelsen. Vi beveger oss inn i det metafysiske på en avmystifiserende måte. På denne måten kan vi forme en sammenhengende og utvidet modell om tilværelsen. LIVETS HÅNDBOK tar deg systematisk gjennom en serie med nyere oppdagelser rundt bevissthet, praktisk psykologi og fenomener understøtter hverandre. En modell for en ny og langt mer virksom "åndelig psykologi" tar form. Resultat er forløsende på mange klassiske problemområder i livet. En sammenhengende kjede av livets største hemmeligheter kommer frem i lyset og gir oss er et nytt nivå av forståelse om vår egentlig identitet, hvorfor vi er her og hvordan vi er tjent med å forholde oss til våre medmennesker og resten av universet. LIVETS HÅNDBOK er bruksanvisning for menneskets skjulte ressurser - skrevet til deg som ønsker å finne svarene på mange av livets største gåter.


  • ISBN: 9788230003275
  • Utgivelsesår: 2007
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Selvhjelp, personlig utvikling og praktiske råd
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙