Livslang læring

Arkitekt for egen skjebne

Fra naustet på Vannøy til University of California

Leikny Annadotter Bjørkli, Ph.D., tar utgangspunkt i sitt eget liv i denne læreboka. Hun henter fram episoder fra barndom, ungdom og voksenliv, erfaringer brukt som empirisk materiale . erfaringer som ble avgjørende for viktige milepelvalg seinere i livet.

Denne angrepsvinkelen presenterer hun som vitenskapelig metode . som kan sammenlignes med andre metoder for å fange inn erfaringer.

Disse erfaringene blir avgjørende for personlig utvikling, for valg av utdanning, kunnskapsproduksjon og den teoretiske innsikt som boka omhandler . en innsikt som bryter med den burtenkning positivistiske og kvantitative metoder har representert.

Valget av angrepsvinkel er identisk med den som professor Karin Widerberg benyttet i sin bok Kunnskapens Kjønn. Minner, refleksjoner og teori. Pax Forlag A/S, Oslo 1995.

Bjørkli refererer også til Susan A. Greenfield, en ledende forsker innenfor neurovitenskap ved Laboratory of Phsycology and Pharmacology, i Oxford. Hun er Director of the Royal Institution of Great Britain og er forfatter bl.a. av boken The Private Life of the Brain. I denne boken peker S. A. Greenfield på at de personlige erfaringer vi har hatt - mengden av minner vi har - gjør oss til det mennesket, den personligheten vi er. (Susan A. Greenfield: The Private Life of the Brain. The Penguin Press. 2000, s. 14).


  • ISBN: 9788230000113
  • Utgivelsesår: 2002
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Selvhjelp, personlig utvikling og praktiske råd
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙