Med englenes hjelp

Smykkeserien min har jeg kalt "Tidevand", fordi tidevannet alltid har vært her fra den første morgen til den siste natt. Jeg vil i denne boka formidle hva som skjer når vi følger den Guddommelige livsoppgave. Eller sagt på en annen måte; Grunnen til at vi er her i dette liv. Ja, fordi jeg er sikker på at vi opparbeider oss kunnskap gjennom våre tidligere liv. Kanskje det er først i dette livet jeg skulle ta frem disse delene av kunnskapen? Jeg vil med denne boka være et eksempel på at ved å åpne opp for min vei, følger mange spennende og fantastiske ting. Også vanskelige og ubehagelige avgjørelser.


  • ISBN: 9788230004562
  • Utgivelsesår: 2008
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Sinn, kropp, sjel
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙