Politiet i spill

Politikonflikten, mediene og retorikken

Stiftelsen Fritt Ord har gitt støtte til dette forskningsprosjektet om politi-konflikten, mediene og retorikken. Det er hittil forsket lite på forholdet mellom politiet og mediene. Det burde være et tankekors. Politiet er en nøkkelressurs i medienes nyhetsformidling. Under politikonflikten kunne man forventet at mediene satte politiet under lupen. Politikonflikten aktualiserer behovet for kunnskap om forholdet mellom politiet og mediene. Det foreligger heller knapt forskning om politiets organisasjon. Mediene, politikere og opinionen har derfor et mangelfullt grunnlag for selv å danne seg en mening om ressurssituasjonen i poli-tiet. Denne rapporten handler om politikonflikten og hvilken betydning mediene fikk for den både direkte og indirekte. Det stilles spørsmål ved om mediene var tilstrekkelig kritiske da politikonflikten pågikk i 2008 og 2009.


  • ISBN: 9788230006825
  • Utgivelsesår: 2010
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Politikk og regjering
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙