Reason is

Om bevissthetens natur og hvordan alt hører sammen med alt

Hvem er vi, hvorfor er vi her, hva er vår relasjon til universet, og hva er egentlig bevissthet, dette mysteriet som ligger til grunn for all vår tenkning og sansning ? for ikke å si alt som er?

Med denne boken legger forfatteren frem en helhetlig eksistensteori som setter svarene på disse spørsmålene inn i en meningsbærende kontekst. Han viser hvordan våre eldste visdomstradisjoner og all erfaringsbasert spiritualitet passer som hånd i hanske med moderne vitenskaps forskning, og hvordan summen av dette gjør det nødvendig å snu opp ned på den tradisjonelle tolkningen av evolusjonsteorien.

Ifølge forfatteren er det nemlig ikke slik at bevisstheten er et resultat av materien eller at evolusjonen er en tilfeldighetsstyrt prosess.


  • ISBN: 9788230010785
  • Utgivelsesår: 2013
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Sinn, kropp, sjel
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙