Reismed.no

Draumen om å reise


Mange har ein draum om å gjere ei spesiell reise, eller berre dra

av stad på ei reise, den store reisa. Kanskje dra opp på det

høge fjellet, krysse hava, eller vitje ein spesiell stad.


Boka "Lykke på reisa" og denne boka, er litt av historia om korleis

Kari Tveiten og Andreas Raknes realiserte sine reisedraumar.


I oktober 1983 tok dei seks månaders permisjon frå jobbane sine

og reiste som ryggsekkturistar i USA, Chile, Argentina, Bolivia og Peru,

i hovudsak med buss og tog. Dei vart fascinerte av denne

reisemåten som gjev god kontakt med land og folk.


I åra som kom, reiste dei til Mexico, Guatemala, Cuba, Brasil og attende

til Argentina, Bolivia, Peru og Chile, og til slutt austover til Borneo.


Dei vart pensjonistar som 62-åringar, og frå slutten av 2001 vart

det nye turar til Sør-Amerika og seinare til Indonesia, Laos, Kambodsja,

Usbekistan, Turkmenistan, Iran, Tyrkia, Kina og Vietnam.
Kari Tveiten, f. 17.12.39.

Har arbeidd med flyktningar i flyktningrådet i Bergen,

siste 17 åra leiar av mottakssentralen for flyktningar ved

Innvandrarkontoret i Bergen. I -93, 5 mnd. flyktningarbeid i Guatemala for FN.


Andreas Raknes, f. 16.07.39.

Har mellom anna arbeidd med databehandling,

personaladministrasjon, og organisasjonsutvikling

i Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Vital.

Dei har 3 born og 7 barneborn.


  • ISBN: 9788230014646
  • Utgivelsesår: 2016
  • Språk: Nynorsk
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Reiseskildringer
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙