Russland etter Putin

349 kr

Odd Gunnar Skagestad (f. 1944) er magister i statsvitenskap. Han har bakgrunn fra Forsvaret, forskning, fiskeriforvaltning mm., og 40 års yrkeserfaring i norsk utenrikstjeneste. Skagestad har bl.a. vært Norges ambassadør til Den Internasjonale Hvalfangstkommisjon IWC, generalkonsul i Murmansk og Arkhangelsk, og hatt ulike internasjonale oppdrag, bl.a. som sendelagsleder/ambassadør for OSSEs Støttegruppe til Tsjetsjenia, og som President i Den Sydøstatlantiske Fiskeriorganisasjonen SEAFO (Namibia). Skagestad har bodd tilsammen 7 år i det tidligere Sovjetunionen og i Russland - et land hvor han senere har hatt hyppige oppdrag som reiseleder og foredragsholder.

Skagestad er forfatter av en rekke avhandlinger, rapporter og artikler i norske og internasjonale fagpublikasjoner og tidsskrifter mv., og har tidligere utgitt bøkene Norsk Polarpolitikk (1975), Norge på terskelen (2000), Fra Lenin til Putin (2017) og På Tsarens vannveier (2020).


I sin siste bok Russland etter Putin drøfter Skagestad spørsmålet om hva slags land Russland vil kunne bli når landets autoritære og krigerske leder en gang forlater arenaen.

Skagestad unngår bastante spådommer og vidløftige spekulasjoner. Han skriver ikke om hva som vil skje, men om hva som vil kunne skje - under hvilke ulike gitte forutsetninger som måtte gjøre seg gjeldende. I denne forbindelse drøftes også hvilke konsekvenser Putins angrepskrig mot Ukraina, herunder krigens forløp og eventuelle utfall, vil kunne få for Russland, for Putin selv og for hans regime. Underveis formidler forfatteren sine brede kunnskaper om dette landets historie og kultur på en måte som samtidig gir innsiktsfull belysning av ulike aspekter ved samfunns- livet i dagens Russland. Ikke minst gjelder dette hvordan landets historiske og kulturelle arv - kort sagt dets grunnleggende annerledeshet - vil kunne påvirke landets fremtid.

Sentralt i denne boken står også maktbegrepets særegne rolle i russisk virkelighetsforståelse, tenkemåte, samfunn


  • ISBN: 9788230024683
  • Utgivelsesår: 2022
  • Språk: Bokmål
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Samfunn og kultur, Politisk forskning og teori
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙