Sansene våre = Nasze zmysly

Ressurshefte

Norsk-polsk

SANSENE VÅRE er et støttehefte til bruk i klasser med språklige minoriteter - først og fremst på 4.- 10. klassetrinn. Heftet tar sikte på å lette innlæringen av grunnleggende kunnskaper om kroppen og helsen. SANSENE VÅRE har en norsk utgave og flere tospråklige utgaver. Alle utgavene har arbeidsoppgaver. Jeg er av den oppfatning at støttematerialet vil lette elevenes innlæring av grunnleggende begreper, ideer, perspektiver og kunnskaper. Støttematerialet vil også lette lærernes arbeid. I klasser med elever med forskjellige førstespråk kan lærere bruke ulike utgaver av heftet samtidig. Norsktalende elever kan få den norske utgaven og de tospråklige elevene få den aktuelle tospråklige utgaven.


  • ISBN: 9788230008386
  • Utgivelsesår: 2011
  • Språk: Multiple languages, Bokmål, Polish
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Læremidler
  • Aldersgruppe:
  • Serie: Sansene våre. Støttemateriell
Noe gikk galt. Reload 🗙