Saysiansk økonomi, eller En introduksjon til politisk økonomi basert på teoriene til Jean-Baptiste Say

400 kr

De fleste land i Vesten er i dag rammet av stor statsgjeld, arbeidsløshet, budsjettunderskudd, inflasjon, lave renter, og iblant kriser (finanskrisen, bankkrisen, eurokrisen).

I denne boken hevdes det at slike problemer skyldes at regjeringene har ført en feilaktig økonomisk politikk, en politikk inspirert av John Maynard Keynes og hans mange disipler. Etter at Keynes' The General Theory of Employment, Interest and Money ble publisert i 1936 har hans ideer og verdier preget praktisk talt all økonomisk teori og derved også all økonomisk politikk.

Keynes' motpol, og den økonom som antagelig var mest innflydelsesrik før Keynes, var Jean-Baptiste Say (1767-1832). Denne boken er en innføring i politisk økonomi basert på ideer som Say var den første til å formulere på en helhetlig og konsistent måte. Boken tar for seg alle temaer som hører økonomifaget til, og har en tilnærming som er inspirert av Jean-Baptiste Say.

Blant temaene som tas opp er velstand, produksjon, forbruk, arbeid, sparing, entreprenørskap, luksus, skatt, lån, gjeld, handel, bankvesen, gullstandard, økonomiske kriser, velferdsstaten, den svarte økonomien, markedssvikt, skatteparadiser, mm.

Vegard Martinsen studerte matematikk, fysikk og filosofi ved universitetet i Oslo og tok cand.scient.-eksamen i 1981. Deretter arbeidet han i flere år i voksenopplæringen i Oslo inntil han i 2001 ble ansatt som seniorrådgiver i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, en etat under Kunnskapsdepartementet. Han har skrevet en rekke artikler og kronikker som er publisert i bla. Aftenposten, Morgenbladet, Verdens Gang, Dagbladet og Humanist. Han har skrevet flere bøker, bla. Filosofi: en innføring, og Krig, fred, religion og politikk. Han har hatt en rekke verv, og i en periode var han vararepresentant til Stortinget.


  • ISBN: 9788230015728
  • Utgivelsesår: 2017
  • Språk: Bokmål
  • Format: Slide bound
  • Emne(r): Økonomisk teori og filosofi
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙