Skogbrukets driftsteknikk = Forest operations : dictionary : English - Spanish - Norwegian = Explotación forestal : diccionario : español - inglés - noruego

Ordbok

Norsk - engelsk - spansk

.

Følgende områder innen driftsteknikken er representert:

*Skogbruk generelt. Skogsdrift.

*Skogsmaskiner.

*Motorer, vesentlig diesel.

*Motorsag. Motorryddesag.

*Taubaner og vinsjer med utstyr.

*Ståltau.

*Verktøy. Verksted. Maskinelementer.

*Elektronikk.

*Hydraulikk.

*Noen viktige fysiske begrep.

*Noen relevante vanlige ord

Ordboka er oppsatt i 3 deler:

Norsk . Engelsk . Spansk

Engelsk . Spansk . Norsk

Spansk . Engelsk . Norsk

De fleste ordene er tekniske spesialord innen praktisk skogsdrift. Dertil kommer vanlige ord som har fått en annen betydning når de benyttes innen fagområdet. Dette er vanlig i de fleste praktiske fag; det er ikke alltid nødvendig å konstruere helt nye ord.

Ordboka inneholder ca. 2600 forskjellige ord. Det er nødvendig med varianter, og mange slike er tatt med på alle tre språkene.

Ordboka vil være til hjelp for de som i språkområdene:

-arbeider med skogsdrift .

-reiser på studiebesøk.

-leser litteratur og tidsskrifter.

Bakgrunnen for ordene har jeg hentet fra mitt arbeid i praktisk skogsdrift i norske, svenske, tyske, engelske og spanske fagmiljøer, samt lesing av litteratur og tidsskrifter på de respektive språk. Dertil har jeg skrevet lære-bøker/hefter på norsk; lærehefter på spansk og noe på engelsk. De siste årene har jeg mest hatt kontakt med norske, svenske og spanske fagmiljøer.


  • ISBN: 9788230000687
  • Utgivelsesår: 2004
  • Språk: English, Multiple languages, Bokmål, Spanish
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Fagordbøker, Skogbruk, Landbruk og havbruk
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙