Ti vinner-kvinner og en taper

En historisk mosaikk om kvinners kamp i Akershus

Menn og kvinner hadde ulike roller i samfunnet, forestillingene om forskjellene mellom kjønnene ble forsterket i løpet av 1800-tallet.

Tidligere hadde familien vært et arbeidsfellesskap i hjemmet, men i denne perioden ble produksjonen i stadig økende grad flyttet ut av hjemmet, spesielt i byene. Kvinnene ble værende i hjemmet med ansvar for barn og husarbeid, mens mennene skulle arbeide ute, ta de politiske avgjørelsene og styre økonomien. «Kvinner skulle ikke være lærde. De betraktet kvinnen som en Art høiere Husdyr.» (Madame de Staël: Corinna) Dette gjaldt først og fremst for borgerskapet, der det var strenge krav for kvinner som ønsket å tilhøre kretsen av «dannede» damer. Det var ikke akseptabelt for kvinner i øvre sosiale lag å ta lønnet arbeid utenfor hjemmet. Deres jobb var å være gode omsorgsfulle mødre, og de unge jentene skulle lære dannelse og få en innføring i «de skjønne kunster». Målet var å tiltrekke seg en ektemann. Samtidig skulle man ikke stikke seg fram på noen måte.


  • ISBN: 9788230011768
  • Utgivelsesår: 2014
  • Språk: Bokmål
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Kjønnsstudier: kvinner og jenter, Sosial- og kulturhistorie
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙