Trygghet i skiftende tider

Trekk av norsk forsikrings historie 1900-2000

450 kr

Fra 1900 til 2000 gjennomgikk norsk forsikringsnæring betydelige endringer. I denne boka blir trekk av denne utviklingen diskutert ut fra tre innfallsvinkler: Offentlige inngrep ved ny lovgivning og endrede rammebetingelser og videre politisk debatt om sosialisering ved statsovertakelse eller demokratisering. Dernest etablering og utvikling av næringspolitisk samarbeid innen næringen,

samtidig som samarbeid på andre områder, spesielt innen tarifforeningene, ble avviklet. Til sist de store endringene i næringens struktur som særlig preget den siste halvdelen av forrige århundre. Forsikringsnæringen forhold til okkupasjonsmakten og NS i krigsårene er viet et eget kapittel.


Kristian Trosdahl (f. 1951) er cand. philol. fra Universitetet

i Oslo. Han var lærer ved Vahl gymnas i Oslo 1976-1978, og

etter dette konsulent i informasjonsavdelingen i Norges

Forsikringsforbund (nå: Finans Norge) fram til 1992. Fra 1992

var han studieleder ved Forsikringsakademiet og deretter

høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI fram årsskiftet

2015/2016. Han har tidligere utgitt en forskningsrapport og

flere artikler om forsikringshistoriske emner.

Fra 2004 til 2016 var han administrativ leder

i Den norske Forsikringsforening.


  • ISBN: 9788230016534
  • Utgivelsesår: 2017
  • Språk: Bokmål
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Forsikring og aktuarstudier
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙