Verdiskaping i maritim næring

Analyse 2004

Formålet med denne rapporten er å analysere den norske maritime nærings verdiskaping, i absolutte størrelser og relativt til andre næringer. Rapporten har to deler. I første del presenteres samlede verdiskapingstall for hele den norske maritime næring, både i absolutte størrelser og relativt til andre næringer. I andre del deles den nasjonale næringen inn i ni regioner, og verdiskapingstall presenteres for hver av regionene, i tillegg til at regionenes størrelse, utvikling og betydning sammenlignes. Rapporten er en oppdatering av de regnskapsbaserte analysene av verdiskapingen i den maritime næringen fra prosjektet DRMN (Det regionale maritime Norge) som ble utført av ni forskningsinstitutter i 2001. Prosjektet er finansiert av Norges Rederiforbund.


  • ISBN: 9788230000663
  • Utgivelsesår: 2004
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Næringsvirksomhet og ledelse
  • Aldersgruppe: Voksen
  • Serie: Menon. Rapport (1-04)
Noe gikk galt. Reload 🗙