8 kunstnere fra Nord-Trøndelag

Trine Lotte Krogseth

John Søraune (illustrasjoner)

Eva Grøttum (illustrasjoner)

Per Formo (illustrasjoner)

Grethe Unstad (illustrasjoner)

Magne Rygh (illustrasjoner)

Randi Annie Strand (illustrasjoner)

Anders Sletvold Moe (illustrasjoner)

Tonje Høydahl Sørli (illustrasjoner)

450 kr

Denne boken presenterer 8 kunstnere og deres billedverden. I hvert sitt kapittel forteller kunstnerne om seg selv; om bakgrunn, studier og arbeid.

Leseren presenteres for ulike kunstlandskap, og kunstnernes egne ord bidrar til å utvide forståelsen av hva de jobber med, hva som opptar dem, og hva som driver dem i arbeidet med kunst.


De 8 kunstnerne har til felles at de har markert seg som dyktige kunstnere nasjonalt. De har videre et forhold til tidligere Nord - Trøndelag fylke, enten ved at de er født og oppvokst der, eller har bodd i fylket i viktige perioder av barndommen, samtidig som ingen av dem bor og arbeider der som voksne.


At kunstnere flytter fra regionene og til storbyene, er ikke spesielt for Nord-Trøndelag, men en generell tendens for flere regioner. Boken er skrevet på bakgrunn av to ønsker. Det første er å synliggjøre kunstnere og arbeidene deres i samtid, slik at de får en rolle i nåtid, og at ingen i ettertid kan beklage seg over at de ble oversett. Det andre er et ønske om at boken kan bidra til å utvide og aktivisere kunstfeltet utenfor storbyene, til glede for publikum, kunstnere og kulturarbeidere som ønsker å bo og arbeide der.


  • ISBN: 9788230018606
  • Utgivelsesår: 2018
  • Språk: Bokmål
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Kunstnere, kunstmonografier
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙