Historie og arkeologi

Jakta på Girardoni
Alf Helland
599 kr
Rød stjerne over Modum : en bok om arbeiderbevegelsen på Modum
Richard Skretteberg
379 kr
Fyret skal være tent! : fakta, fortellinger og funderinger om norske fyr
Elisabeth Jørgensen Singh
429 kr
Duften av Cuba : en historisk reiseguide
Aage Georg Sivertsen
379 kr
Feminist fra Hamarøy : Susanne Geitzler, 1842-1929
Trond Thue
399 kr
Folkekunsten i Numedal : en presentasjon av stil- og motivutviklingen fra 1700 til 1880 : hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, høsten 1995
Gry Charlotte Ljøterud Andersen
499 kr
Bergen : arkitektur og historier = Bergen : architecure and stories
Arne Skinlo
449 kr
Glimt av et liv : erindringer
Hilde Bojer
299 kr
Fyret skal være tent! : fakta, fortellinger og funderinger om norske fyr
Elisabeth Jørgensen Singh
398 kr
Det ufullstendige oppgjøret : landssvikoppgjørets behandling av de som deltok i forfølgelsen av jødene i Norge under okkupasjonen 1940-1945
Christopher S. Harper
399 kr
Bøker for enhver : norske billigbokserier 1886-1961
Thore Lie
199 kr
Forsøk på utkast til skisse av 90-tallet
Morten Haave
349 kr
Sild og champagne : i glansen og skyggen av Britannia Hotel
Ingeborg Stensrud
399 kr
Den norske hytta : en biografi
Einar Odden
499 kr
Rubin Langmo : krigshelten som forsvann : 1. norske sabotør : 1. medlem i "Kompani Linge"
Svein Linge
379 kr
Moltekrig og moltegleder
Trond Roy Pedersen
349 kr
Katharina von Bora : feminist i reformasjonens episenter
Live Bressendorf Lindseth
389 kr
Spioner i krig : den hemmelige jakten på Stalins norske agenter 1941-1977
Gard Sveen
399 kr
Den lille bonden : en historiebok om slit, nøysomhet og bærekraft
Roar Vingelsgaard
399 kr
Attende til røtene
Dag Aanderaa
399 kr
Førstereisgutten : han som kom etter krigsseilerne
Odd A. Nilsen
379 kr
Min oldefar smeden
Sigurd Aarvig
399 kr
Slangetemmersken
Arne Hammerstad
349 kr
Hedendommen og middelalderkristendommen i Norden : nye perspektiver og lange linjer
Oddgeir Hoftun
400 kr
200 frontkjempere forteller
Inger Cecilie Stridsklev
349 kr
Grensejeger under den kalde krigen
Arild Viggo Hjerde
249 kr
Alt i en blikkboks : en halvdokumentarisk roman fra Etiopia
Marit Helene Bakke
349 kr
Fra galgebakke og skafott : en true crime om henrettede nordmenn, deres dommere og skarprettere
Bjørn Våde
349 kr
Storting og regjering : fra Haxthausen til Støre
Lars Emil Hov
149 kr
Menneskenes land i skyggen av iskanten
Stig-Morten Knutsen
349 kr
Noe gikk galt. Reload 🗙