Historie og arkeologi

Innenfor : Rjukan og Berlin
Erling Roland
379 kr
Forbryterne som falt for Samson Isberg sin øks
Bjørn Våde
379 kr
Folkestammer : oversikt over folkestammer og folkegrupper i Asia, Europa og i Nord-Afrika
Olav Løve
379 kr
Inn i hampen : historien om en mangfoldig urt
Jan Bojer Vindheim
250 kr
Jakta på Girardoni
Alf Helland
599 kr
Rød stjerne over Modum : en bok om arbeiderbevegelsen på Modum
Richard Skretteberg
299 kr
Fyret skal være tent! : fakta, fortellinger og funderinger om norske fyr
Elisabeth Jørgensen Singh
429 kr
Duften av Cuba : en historisk reiseguide
Aage Georg Sivertsen
379 kr
Feminist fra Hamarøy : Susanne Geitzler, 1842-1929
Trond Thue
399 kr
Folkekunsten i Numedal : en presentasjon av stil- og motivutviklingen fra 1700 til 1880 : hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, høsten 1995
Gry Charlotte Ljøterud Andersen
499 kr
Bergen : arkitektur og historier = Bergen : architecure and stories
Arne Skinlo
449 kr
Glimt av et liv : erindringer
Hilde Bojer
299 kr
Det ufullstendige oppgjøret : landssvikoppgjørets behandling av de som deltok i forfølgelsen av jødene i Norge under okkupasjonen 1940-1945
Christopher S. Harper
399 kr
Bøker for enhver : norske billigbokserier 1886-1961
Thore Lie
199 kr
Forsøk på utkast til skisse av 90-tallet
Morten Haave
349 kr
Sild og champagne : i glansen og skyggen av Britannia Hotel
Ingeborg Stensrud
399 kr
Den norske hytta : en biografi
Einar Odden
499 kr
Rubin Langmo : krigshelten som forsvann : 1. norske sabotør : 1. medlem i "Kompani Linge"
Svein Linge
379 kr
Moltekrig og moltegleder
Trond Roy Pedersen
349 kr
Spioner i krig : den hemmelige jakten på Stalins norske agenter 1941-1977
Gard Sveen
649 kr
Den lille bonden : en historiebok om slit, nøysomhet og bærekraft
Roar Vingelsgaard
399 kr
Attende til røtene
Dag Aanderaa
399 kr
Førstereisgutten : han som kom etter krigsseilerne
Odd A. Nilsen
379 kr
Min oldefar smeden
Sigurd Aarvig
399 kr
Slangetemmersken
Arne Hammerstad
349 kr
Hedendommen og middelalderkristendommen i Norden : nye perspektiver og lange linjer
Oddgeir Hoftun
400 kr
200 frontkjempere forteller
Inger Cecilie Stridsklev
349 kr
Grensejeger under den kalde krigen
Arild Viggo Hjerde
249 kr
Fra galgebakke og skafott : en true crime om henrettede nordmenn, deres dommere og skarprettere
Bjørn Våde
349 kr
Storting og regjering : fra Haxthausen til Støre
Lars Emil Hov
149 kr
Noe gikk galt. Reload 🗙