Arkitekturens mange sider

Øyvind Aarvig

Øyvind Aarvig (illustrasjoner)

350 kr

Arkitekturen omgir oss på alle sider og påvirker oss på mange måter. Våre bygde og kulturpåvirkede omgivelser er i sin helhet en del av begrepet arkitektur.

Opplevelse av estetikk er individuell, og alle bør kunne mene noe om arkitektur. Det må være lov å snakke om stygt og pent. Samtidig kan vi få en bedre diskusjon når flere engasjerer seg og vi greier å utvikle et felles språk om arkitektur.

Alt for mange nye bygg oppføres med store volumer og lite variasjon i form, fasadeuttrykk og fargebruk. Det rives alt for mange brukbare og verdifulle bygninger, og det avhendes alt for mange bygningsdeler og materialer.

Vi må bla om til nye sider og tegne en human, rettferdig og grønn arkitektur for framtiden, med stort folkelig engasjement og bred medvirkning.

I tillegg til et historisk tilbakeblikk og drøfting av ulike arkitekturtyper, sanseopplevelser og estetikk, inneholder denne boka en sjekkliste for kvalitet, og innspill i ti punkter til en ny arkitekturpolitikk.

Det må bli lønnsomt å bygge menneskevennlig, ta vare på ressursene, minimere klimagassutslipp og unngå inngrep i naturområder, og samtidig bringe naturen inn i tettbebyggelsen. Det må bli lønnsomt å ta vare på bygningsarven, og å gjenbruke bygninger og bygningsdeler. Vi må bygge så lite nytt som mulig, og det nye må være nøkternt og med minimalt økologisk fotavtrykk


Øyvind Aarvig er sivilarkitekt, med lang og variert arbeidserfaring. Han har blant annet vært universitetsstipendiat ved Norges Tekniske Høgskole, bygnings- og reguleringssjef i Fredrikstad kommune, kursholder ved Arkitektakademiet i NAL og prosjektleder for det nasjonale programmet Framtidens byer i Miljøverndepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Aarvig var prosjektleder for Fredrikstad kommunes byggeskikkveileder og har tidligere gitt ut bøkene «Produkthåndbok for energisparing» og «Miljøhåndbok for hus».


  • ISBN: 9788230022481
  • Utgivelsesår: 2021
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Arkitektur
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙