Det første såret

Å forstå det adopterte barnet

298 kr

Det første såret er en bok som vil kunne bidra til å endre måten vi betrakter adopsjon på. I sin anvendelse av kunnskap om pre- og perinatal psykologi, tilknytning, bonding og tap, klargjør den effekten atskillelsen fra biologisk mor har på adopterte barn. I tillegg gir den de barna som i lang tid ikke har fått anerkjennelse for sin smerte, eller som har blitt misforstått, aksept for deres følelser, så vel som forklaring på deres atferd. lnnsikten Verrier gir til erfaringene av å bli forlatt og av tap, vil kunne bidra ikke bare til heling av den adopterte, adoptivfamiliene deres og de biologiske mødrene. Den vil også kunne gi forståelse og oppmuntring til enhver som en eller annen gang har opplevd å bli forlatt.


Nancy Newton Verrier har mastergrad i klinisk psykologi og driver privat praksis i Lafayette, California. I tillegg til sin psykolog.praksis og sitt virke innenfor fagfeltet adopsjon, er hun en aktiv foredragsholder.

Verrier skriver om følgene av traumatisering og deprivasjon, altså mangelen på følelsesmessig kontakt i tidlig barndom

som følge av for tidlig atskillelse fra mor.

Verrier, som selv er mor til to døtre, en adoptert og en ikke-adoptert, kjenne.-tegnes som barnas forsvarer.


  • ISBN: 9788230014950
  • Utgivelsesår: 2016
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Adopsjon og fosterhjem, Adopsjon og fosterbarn
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙