Det neste samfunnet

369 kr

Bør noen av de sentrale utviklingstrendene i vårt samfunn snus? Og kan de snus?


I boka tas det tak i disse spørsmålene ved å beskrive noen mulige utviklingstrekk for livet på vår klode, for de sterkeste samfunnsmaktene og for menneskers tenkning.


Det skisseres tre alternative sett av framtidsscenarier. I et alternativ blir det forutsatt at utviklingen fortsetter som nå. Et annet alternativ består i et globalt helhetssyn og kollektive, autoritære styreformer. I det tredje alternativet skisseres noen kompromisser mellom kollektivt og individuelt pregete idéer og styreformer. Sannsynligheten for de ulike scenariene varierer med de ulike tilnærmingene som brukes i boka.


  • ISBN: 9788230025925
  • Utgivelsesår: 2023
  • Språk: Bokmål
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Samfunn og kultur, Miljøet
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙