Det store selvbedraget

Hvorfor statsmakt er uforenelig med frihet, velferd og rettssikkerhet

Sosialdemokratiets gjeldshelvete og den uunngåelige nedsmelting av verdensøkonomien
Hvorfor Thomas Picketty er irrelevant
398 kr

PÅGRIPELSEN


Tidlig om morgenen den 15. juni 2011 ble jeg og min familie brutalt revet ut av

sengene våre i vårt hjem av Økokrim. Med ektefelle og mine nærmeste som vantro

tilskuere, ble jeg kommandert og nærmest dratt ut av huset av to velvoksne

karer til en ventende politibil, og kjørt ned til politihuset i Oslo for avhør. Jeg

ble deretter fengslet og kastet på glattcelle, hvor jeg ble holdt to dager lenger

enn torturparagrafen i Den Europeiske Menneskerettskonvensjon tillater, mens

påtalemyndigheten og dommeren løy om at det ikke ville skje.


BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETENE


Etter 14 dager i full isolasjon, satt Høyesterett endelig en stopper for galskapen,

og jeg ble sluppet fri. Fengslingen og isolasjonen ble erklært ulovlig. Livet for

meg og min familie har ikke vært «helt det samme» siden statens overgrep den

junidagen i 2011. De som har vært utsatt for tilsvarende opplevelser, vil forstå hva

jeg mener. Denne boken er inspirert av denne hendelsen.


VELFERDSSTATENS KOLLAPS


Du som leser dette

dine barn og barnebarn, er de som må gjøre opp regningen

for en økonomisk overbudspolitikk som for lengst har gått av hengslene, og

som truer med å gjøre oss alle til permanente gjeldsslaver. Det moderne sosialdemokratiet

er «velferds-guden» vi alle trodde på, men som er håpløst insolvent,

både moralsk, sosialt, rettslig og økonomisk. Den vestlige verden er på fallittens

rand, og Norge likner mer og mer på pasienten som venter på oppgjøret med sin

egen fordervede livsstil.


Hvordan havnet vi i dette nasjonale selvbedraget? Hvilke økonomiske, sosiale og

moralske implikasjoner vil det ha for oss og våre barn og barnebarn? Hvem har

skylden og hvordan kommer vi oss ut av det?


Spørsmålet spesielt dagens unge må stille seg, er om vi skal finne oss i at dagens

politikere fortsetter å utstede «dekningsløse sjekker» som fremtidige generasjoner

aldri vil kunne betale for.


  • ISBN: 9788230011959
  • Utgivelsesår: 2014
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Sosiale og etiske spørsmål, Menneskerettigheter og borgerrettigheter
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙