Det ufullstendige oppgjøret

Landssvikoppgjørets behandling av de som deltok i forfølgelsen av jødene i Norge under okkupasjonen 1940-1945

399 kr

Den nazistiske forfølgelsen av jødene under den andre verdenskrigen var et folkemord som er blitt kalt et sivilisasjonssammenbrudd. Folkemordet rammet med full styrke også den lille jødiske befolkningsgruppe i Norge på ca 2000 personer. Basert på en gjennomgang av et stort utvalg av landssviksaker viser Christopher S. Harper hvordan rettsoppgjøret behandlet de nordmenn som deltok i forfølgelsen. Han konkluderer med at de som sto bak rettsoppgjøret ikke tok innover seg at det hadde funnet sted et folkemord i Norge. Det ble et ufullstendig oppgjør.


Christopher S. Harper, ( 1935 ) er jurist og historiker. Han har i perioden 2005-2020 arbeidet som frivillig forsker ved Holocaust senteret i Oslo. Hans hovedinteressefelt har vært Landssvikoppgjørets behandling av de som deltok i forfølgelsen av jødene under okkupasjonen. Han har også deltatt aktivt i debatten knyttet til hva Hjemmefronten og London regjeringen visste om jødeforfølgelsen forut for deportasjonene i 1942 og 1943 blant annet med en artikkel i Samtiden 1-2015.


  • ISBN: 9788230024843
  • Utgivelsesår: 2023
  • Språk: Bokmål
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Folkerett: humanitære lover, Europeisk historie, Andre verdenskrig
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙