Det ufullstendige oppgjøret

Landssvikoppgjørets behandling av de som deltok i forfølgelsen av jødene i Norge under okkupasjonen 1940-1945

399,-

Den nazistiske forfølgelsen av jødene under den andre verdenskrigen var et folkemord som er blitt kalt et sivilisasjonssammenbrudd. Folkemordet rammet med full styrke også den lille jødiske befolkningsgruppe i Norge på ca 2000 personer. Basert på en gjennomgang av et stort utvalg av landssviksaker viser Christopher S. Harper hvordan rettsoppgjøret behandlet de nordmenn som deltok i forfølgelsen. Han konkluderer med at de som sto bak rettsoppgjøret ikke tok innover seg at det hadde funnet sted et folkemord i Norge. Det ble et ufullstendig oppgjør.


Christopher S. Harper, ( 1935 ) er jurist og historiker. Han har i perioden 2005-2020 arbeidet som frivillig forsker ved Holocaust senteret i Oslo. Hans hovedinteressefelt har vært Landssvikoppgjørets behandling av de som deltok i forfølgelsen av jødene under okkupasjonen. Han har også deltatt aktivt i debatten knyttet til hva Hjemmefronten og London regjeringen visste om jødeforfølgelsen forut for deportasjonene i 1942 og 1943 blant annet med en artikkel i Samtiden 1-2015.


  • ISBN: 9788230024843
  • Utgivelsesår: 2023
  • Språk: Bokmål
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Folkerett: humanitære lover, Europeisk historie, Andre verdenskrig
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙