Du skal ikke tåle

Fryktkultur og maktmisbruk i arbeidslivet

400 kr

Hva skjer når du varsler om kritikkverdige forhold i offentlig sektor? Det kan bli en utfordrende og risikofylt oppgave. Fryktkultur og maktmisbruk kan få alvorlige konsekvenser for både den som varsler og organisasjonen i sin helhet. Det er derfor viktig å sette fokus på dette temaet.


I denne personlige og tankevekkende boken beskriver forfatteren fryktkulturen og maktmisbruket som kan gjøre det farlig å si ifra. Hun bruker egne erfaringer og opplevelser fra sin varslingssak i kriminalomsorgen for å vise systemfeilene som hindrer varsling. Men det stopper ikke der. Hun utforsker også hva som kan gjøres for å endre systemene og skape en tryggere arbeidsplass for alle.


Bakteppet er en iboende rettferdighetssans, vilje og mot til å stå opp for urett med ett mål for øye: å bidra til en kultur preget av åpenhet og ytringsfrihet.


Ann Elise Skjerping har en variert bakgrunn. Hun er utdannet service-elektroniker, fengselsbetjent og NLP-coach. Hennes yrkesliv har omfattet tjeneste i forsvaret, arbeid

i kriminalomsorgen og en engasjert rolle som coach. Skjerping har utviklet ekspertise innen kommunikasjon, motivasjon, teamarbeid og konflikthåndtering.


  • ISBN: 9788230025710
  • Utgivelsesår: 2023
  • Språk: Bokmål
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Arbeidsforhold, helse og sikkerhet
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙