Dyrehelsa i Norge

Veterinærvesenets historie

400 kr

«DYREHELSA I NORGE - Veterinærvesenets historie» handler om mennesker og systemer som, over en periode på ca. 120 år, bidro til ei dyrehelse i verdenstoppen. Der er den fortsatt, til glede for både folk og dyr. Bekjempelsen av de smittsomme husdyrsykdommene bygget på et konstruktivt samarbeid mellom politikerne, veterinærvesenet og husdyrbruket. Distriktsveterinæren stod for det praktiske arbeidet, og ble en institusjon i Distrikts-Norge. Fra 1960-tallet ble fiskesykdommene en ny utfordring. Mange mente dyrlegene burde forbli i fjøs og stall. Profesjonskamp ble avløst av samarbeid, og sykdommer kom under kontroll. Biologiske prinsipper må i større grad vektlegges i oppdrett av fisk. Dyrevernarbeidet hadde lenge liten oppmerksomhet. Ny kunnskap, nye samfunnsstandarder, engasjerte enkeltmennesker og forbrukerinteresser skapte endringer. Dyrevelferdsspørsmål står i dag høyt på samfunnets dagsorden.


  • ISBN: 9788230022122
  • Utgivelsesår: 2021
  • Språk: Bokmål
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Veterinærmedisin, Sosial- og kulturhistorie
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙