Fakkelen

Veiviseren til det positive liv

Kanalisert til Ariss
249 kr

Elain Waage har i over 30 år drevet med livs-veiledning og samtaleterapi - det en i dag kaller coaching, og er forfatter av den populære boken .Livsnøkkel". Mange har spurt forfatteren når der kommer en ny bok. Det har tatt sin tid, da mangt kan skje i ens liv som måtte gå foran.


Men her er den - Fakkelen.

FAKKELEN hjelper en til å leve et så positivt liv

som mulig - uten å være fanatisk.

Ingen kan være positiv 24/7.


Det unike med Fakkelen er at en ganske enkelt ved å lese den får fjernet blokkeringer, uten at en må analysere seg på kryss og tvers, eller gjøre øvelser en i en travel tid ikke har tid til å følge opp. Boken er lettlest - lett å forstå

Den er også en hjelp i å endre mønstre en selv ønsker

å endre, løfter en ut av en negativ stillstand og gir på alle måter et rikere liv - der en selv ønsker det.

Og en lærer å meditere og affirmere på den moderne måte, slik vi nå trenger det - i vår tidsalder.


  • ISBN: 9788230015957
  • Utgivelsesår: 2017
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Sinn, kropp, sjel: tanker og praksis, Sinn, kropp, sjel: meditasjon og visualisering
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙