Folkekunsten i Numedal

En presentasjon av stil- og motivutviklingen fra 1700 til 1880

Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, høsten 1995
499,-

Gry Charlotte Ljøterud Andersen frå Kongsberg døydde våren 2020 berre 54 år gamal. Ho hadde da i mange år hatt sitt virke på Lågdalsmuseet på Kongsberg. I 1995 tok ho hovudfag i kunsthistorie med folkekunsten i Numedal som tema. Med den hovedoppgava sette ho folkekunsten i Numedal i nye rammer og nytt lys.


Mange har sett og vurdert folkekunsten i dette noko anonyme dalføret, men ingen har hatt slik innsikt og fagleg tyngde som Gry Charlotte Ljøterud Andersen. Hennar innsikt gjorde at ho turde sjå på samanhengar ingen hadde sett før. Kunnskapen ho opparbeidde seg gjorde at ho kunne gå djupare i materialet og setja detaljar i samanhengar ingen hadde sett før.


I 2003 var ho saman med Nils Ellingsgård om boka «Rosemåling i Numedal». Eit fint verk det, men her vart ikkje plass til alt ho sat inne med.


Foreldra til Gry, Einar Normann Andersen og Unni Ljøterud har sett av midlar til eit minnefond for Gry Charlotte; «Stiftelsen Gry Charlotte Ljøterud Andersens minnefond.» I styret for fondet sit forutan begge foreldra, Hilde Roland, Knut Rogstad, Kristin Hammershaug og Even Tråen.


Eit samla styre meiner det er viktig å få trykt om denne hovedoppgava til ei bok. Det fortener stoffet og det fortener ikkje minst Gry Charlotte Ljøterud Andersen som aldri fekk fullført sitt arbeid med Numedal si historie, ikkje berre kunst. historia, men og den materielle historia.


Med denne boka vonar vi at fleire skal få kunnskap til den nokså ukjende folke. kunsten i Numedal.


Even Tråen styreleiar


  • ISBN: 9788230025550
  • Utgivelsesår: 2023
  • Språk: Bokmål
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Kunsthistorie, Sosial- og kulturhistorie
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙