299 kr

Denne boka er inspirert av frigjørende pedagogikk, slik den kom til uttrykk gjennom Det sosialpedagogiske studiealternativet opprettet på Universitetet i Oslo i 1973. Det er også en jubileumsbok, med feiring av 50 års kultivering av frø sådd den gangen. Det er en deltakende pedagogikk der relasjonen mellom lærer og elev/student bygger på dialogen, og der den lærende har subjektstatus. Kapitlene oppsummerer viktige erfaringer vi forfattere har gjort med frigjørende pedagogikk på ulike fagområder, fra spedbarns utvikling til grunnskole- og videregående opplæring, fra universitetsstudier til internasjonalt arbeid og fredspedagogikk.


En frigjørende pedagogikk bygger på verdier som samarbeid, dialog og solidaritet og står i motsetning til trekk ved pedagogiske retninger i dag som vektlegger konkurranse, individualisme og markedstenkning.


Forfatterne henvender seg til studenter, lærere og praktikere i utdannings-, sosial-, helse- og kultursektor. Dessuten beslutningstakere, forskere og andre som er opptatt av utdanningens vilkår, og frigjørende pedagogikk som et teoretisk og praktisk fag.


Prolog ved Sigurd Haga og epilog ved Edvard Befring.


  • ISBN: 9788230025215
  • Utgivelsesår: 2023
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Pedagogisk filosofi og teori
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙