Hør oss!

Om enslige barn på flukt

«Hør oss!» handler om enslige barn og unge på flukt. De kommer til oss med sine skjebner og sine historier. Mange historier er både dramatiske og gripende. Disse historiene blir sjelden eller aldri kjent i offentligheten. Du kan lese dem her. Mange av barna kan være sterkt preget av vonde opplevelser fra før eller under flukten. Traumatiserte barn må møtes med mye kjærlighet og respekt. Ikke med uvitenhet, fordommer, mistenkeliggjøring og fremmedhat, som ødelegger barna.

Vi må møte dem som om de var våre egne barn. Bygge opp disse sårbare barna til å bli trygge, robuste og skapende samfunnsborgere her i Norge. Du kan lese hvordan vi gjør dette i bokens andre del. Men da må vi se, høre og forstå dem. Gjør Norge egentlig det? Svært ofte ikke. Derfor er bokas siste del et kraftfullt oppgjør med både politikernes og utlendingsforvaltningens ofte menneskefiendtlige behandling av denne sårbare gruppen barn og unge.

En gang i tiden var Norge en humanitær stormakt, ledet an av Fridtjof Nansens nestekjærlighet til flyktninger. Nå synes vårt land å ha mer enn nok med seg selv, og som ser enslige barn på flukt kun som en utgiftspost i sine budsjetter. «Hør oss!» prøver å gjenreise medmenneskeligheten i Norge, og å se på enslige barn på flukt som en ressurs for landet hvis vi behandler dem på en god måte. Vi har nemlig alle mye å lære av disse barna!

Odd Erik Germundsson (f. 1948) er pedagog og sosialantropolog med 33 års erfaring i arbeid med enslige barn på flukt. Han startet med offentlig, mestringspedagogisk leksehjelp for denne gruppen allerede i 1990, og var prosjektleder for «Leksehjelp i Oslo indre øst» som fikk Oslo Kommunes Servicepris og «Det nytter»-prisen i 1996. Forfatter av boken «Du er verdifull! Flerkulturell pedagogikk i praksis» (Tano Aschehoug 2000) og metodeheftet «Jeg klarte det!» (Det Kriminalitetsforebyggende Råd 2000). Bidragsyter til «Lærebok i barnepsykiatri» (Universitetsforlaget 2000). Kurs- og foredragsholder innen livsmestring, mestringspe


  • ISBN: 9788230022382
  • Utgivelsesår: 2021
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r):
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙