Karakteranalytiske dialoger

Kropp og relasjon i psykoterapi II

350 kr

Denne boken er den andre samlingen av skriftlige arbeider fra medlemmer og kandidater ved Karakteranalytisk Institutt. En karakteranalytisk holdning innebærer at terapeutens oppmerksomhet ikke bare retter seg mot hva pasienten sier, tenker, føler og gjør, men i like stor (om ikke større) grad hvordan pasienten snakker, tenker, uttrykker emosjoner og handler. Møtet mellom terapeut og pasient er et komplekst og uover-siktlig møte der terapeuten er avhengig av tilbakemeldinger fra pasienten. Spesielt er det viktig at terapeuten oppfatter de kontinuerlige ikke-verbale kroppslig-emosjonelle tilbakemeldinger pasienten gir.


  • ISBN: 9788230009369
  • Utgivelsesår: 2012
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Psykoterapi
  • Aldersgruppe: Voksen
  • Serie: Karakteranalytisk bokserie
Noe gikk galt. Reload 🗙