Koranen

Bind III

Surah 10-16
Oversettelse med kommentarer
149 kr

Basert på den forkortede utgaven av Tafhim-ul-quran.

Av Syyid Abul Ala Maududi.


Bind III

Surah 10-16


Koranen er Guds siste åpenbaring

for hele menneskeheten og en veiledning

for de som frykter Gud.


Koranen ble åpenbart for profeten Muhammad (fvmh) f.o.m. år 610 til ca. 632. Det anbefales å lære og studere Koranen på originalspråket. Arbeidet med oversettelsen av Koranen til norsk er et ydmykt forsøk på å formidle Koranens budskap til alle som forstår norsk.


Koranen er den primære kilden til enhver muslims tro og praksis.

Den tar for seg alle emner som angår mennesker: visdom, doktrine, tilbedelse, forretninger, lov og rett m.m. Men det grunnleggende temaet er forholdet mellom Gud og Hans skapninger.


Islamic Cultural Centre Norway (ICC) ble etablert i 1974. Helt siden etableringen har ICC jobbet for økt kunnskap om islam, blant annet gjennom produksjon av islamsk litteratur på norsk og bruk av moderne teknologi.


Noe gikk galt. Reload 🗙