Lærdalsmålet

Ord og uttrykk frå 1900-talet

400 kr

Ordsamlinga frå Lærdal er utarbeidd av Anders Skogen (1903-1989) frå Eri i Lærdal. Han var cand.philol. frå Universitetet i Oslo med norsk som hovudfag. Med unntak av ei femårig tilsetting i Norsk Ordbok, arbeidde han som lektor i skulen. Han begynte tidleg å samle ord og uttrykk frå Lærdal med tanke på å gje ut ei mest muleg komplett ordsamling.


Å lese boka er til inspirasjon for språkinteresserte. Ho kan gjerne lesast frå perm til perm. I døma på bruk av dei ulike orda får ein eit levande inntrykk av korleis folk levde i Lærdal på 1900-talet. Også dialektnyansar mellom Lærdal og Borgund og mellom Lærdal og Årdal er tekne med. Boka er eit viktig bidrag til å dokumentere lærdalsmålet slik det var i den perioden han skriv frå og slik det for det meste er i dag.


  • ISBN: 9788230021019
  • Utgivelsesår: 2020
  • Språk: Nynorsk
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Semantikk, diskursanalyse, stilistikk, Fonetikk, fonologi
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙