M/S Theklas himmelferd

Minneskrift over 19 menn vi ikke har lov til å glemme

218,-

Denne boken handler om en ulykke som ikke kan ha hendt - men som like fullt fant sted knapt 4 måneder etter at freden brøt løs i 1945. En sivil tysk båt - M/S Thekla av Haren ved Ems - full-lastet med ammunisjon og sprengstoff gikk i luften. Ammunisjonen og sprengstoffet skulle dumpes på dypt vann.

Ulykken ved Florø 1. september 1945 kostet 19 menneskeliv. Ti norske varetektsfanger, mistenkt for landssvik, seks sivile tyske sjøfolk, en britisk sersjant (som var jøde), en norsk vaktsoldat og en tolk omkom. I årene etter ble ulykken "glemt"; den er ikke nevnt i kilder det ville være naturlig å finne den i. Var "noen" klar over at "noe" ikke tålte dagens lys, og derfor Bevisst søkte å skjule sporene etter det som hadde skjedd?

Nøyaktig 50 år etter ble det på ulykkesstedet holdt en minnegudstjeneste - den første gudstjeneste i Norge med båe protestantisk, katolsk og jødisk prest - for de 19 som omkom. Alle fikk minneord, og de pårørende kastet en rød rose på havet for hver av dem. Norsk, tysk og britisk flagg var heis.

Denne boken handler altså om ulykken; om M/S Thekla og om hver enkelt av de omkomne, og en del av omstendighetene rundt ulykken.

Forfatteren, Inger Cecilie Stridsklev (f. 1948), er utdannet lege. Hun ha m.a. undersokt belastninger og ettervirkninger på norske frontkjempere.


  • ISBN: 9788291375083
  • Utgivelsesår: 1997
  • Språk: Bokmål
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Europeisk historie
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙