Makt og fortrøstning

Norsk lederutvikling i historisk perspektiv

350 kr

Boka har to deler: Del 1 handler om hvordan ledelse er utviklet i det norske samfunn fra førmiddelalder til nyere tid. Del 2 handler om ledelse og lederutvikling som fag og hvordan dette har utviklet seg, hovedsakelig fra 1930-tallet til i dag.


Boka beskriver historiske, politiske og andre forhold som har dannet rammebetingelser for ledelse og lederutvikling i Norge, og gir på denne måten innblikk i de lange linjer og sentrale trekk ved utviklingen av det vi kaller den norske modellen.


Historieløshet hos ledere kan medføre hodeløshet. Uten kunnskap om fortiden forstår man knapt nåtid og fremtid, og man blir lett offer for tilfeldige moter og strømdrag, til skade for en selv og andre.


Denne boka gir deg perspektiv og bakgrunnskunnskap du trenger for å kunne forholde deg til ledelse og lederutvikling i Norge.Hvorfor er et historisk perspektiv på ledelse og lederutvikling nødvendig?

1) Det er urasjonelt å finne opp kruttet på nytt.

2) Det er urasjonelt å gjøre de samme feilene på nytt.

3) Det er nødvendig å ha en bakgrunn for å kunne reflektere over hendelser og strømninger i sin egen tid.

4) Det gir stødighet å vite hva man kommer av, i et økende samkvem med andre mennesker og kulturer.

5) Det er viktig å kunne drøfte sin egen bakgrunns styrker og svakheter, muligheter og begrensninger.

6) Ledelse er så mye mer enn bestemte oppskrifter, metoder, ferdigheter og kunnskaper. Ledelse er verdier, holdninger, handlinger og hendelser som utvikles og utspiller seg i historiske kontekster og må forstås som kultur-fenomen minst like mye som fag eller profesjon.

7) Historieløshet gjør en lett til offer for tilfeldige impulser og idèstrømninger og dermed kan man som leder bli avstumpet, uforutsigbar og faktisk farlig for seg selv og andre.


  • ISBN: 9788230014431
  • Utgivelsesår: 2016
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Ledelse og ledelsesteknikker
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙