Med ordet i sin makt

10 000 stående uttrykk, faste fraser, ord og vendinger

475 kr

«MED ORDET I SIN MAKT - 10 000 STÅENDE UTTRYKK, FASTE FRASER, ORD OG VENDINGER» inneholder alt fra ordspråk og lengre uttrykk, til kortere vendinger og ordforbindelser helt ned til enkeltord. Kjernen i boka er idiomatiske uttrykk og metaforer, men den rommer alt av ord og uttrykk som brukes i billedlig eller overført betydning, samt faste konvensjonelle ordforbindelser. Alt forklart kort og konsist. (4.. utg., trykkeår 2020, nå 650 s).

Boka kan best beskrives med sitater fra fem forskjellige anmeldelser:

«Boka er en skattkiste til vederkvegelse og nytte, en kiste full av byggeklosser som får en til å stanse litt opp, til å dvele ved de mange underfundigheter i vårt rike språk». «En nyttig bok - både som oppslagsverk og som inspirasjon til å nytte mindre vanlige formuleringer». «En bok det er en fryd å bla fram og tilbake i. Lurer du på hva et uttrykk betyr, her får du svar i kontante og presise forklaringer». «Et fascinerende oppslagsverk og en gullgruve for folk som arbeider med eller er interessert i språk».

«En strålende bok som bør finnes i de tusen hjem. Her kan man både drikke av visdommens kilde og få seg en god latter.»


Av innholdet kan nevnes to og en halv side som begynner med å kaste, fra «kaste glemselens slør over noe», til «kaste vrak på noe». 10 sider begynner med å komme, osv. En stor del utgjøres av enkeltord, fra «ei megge», til «et ørneblikk». Fra introduksjonen gjengis: «Formålet med boka er å bidra til å skape økt oppmerksomhet og interesse for dette språkområdet, og til å gi leseren et større ordforråd og en bedre språkfølelse». Siste setning i forordet lyder: «Det viktigste rådet er å bla litt fram og tilbake, lese litt her og der og


  • ISBN: 9788230021149
  • Utgivelsesår: 2020
  • Språk: Bokmål
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Ordbøker, Språkhistorie
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙