Motstandskampen

Hadeland i krig 1940-1945

Milorg distrikt D14.23
400 kr

Krigsutbruddet i 1940 kom svært overraskende på mange, men ikke alle hadde levd i troen på evig fred. På Jevnaker var det i årene før krigsutbruddet, en gjeng i skytterlaget som hadde tatt advarslene alvorlig. Sigurd Dahl var en av disse, og hans Erindringsdokument ført i pennen av ham selv etter at freden igjen hadde inntrådt, er i boken brukt som tidslinje.

Bakgrunnen for og oppbygning av D 14.23 er vel dokumentert i originale rapporter og korrespondanse som er delvis gjenfunnet i nåtid, men også Hjemmefrontmuseet har vært en viktig bidragsyter. Hird, tyske sikkerhetsorganisasjoner og Nasjonal Samlings gjøren og laden på Hadeland er veldokumentert. Fangenskap, retts-oppgjørene og tiden for gjengjeldelse likeså, var antakeligvis en av våre mørkeste stunder i de ellers fredsommelige bygdene våre. De som var med utenfra har fått god plass i boken og rapporter herfra viste seg ikke alltid å være av beste karakter. Rettsreferater og rettsoppgjørene er et mørkt kapittel med mye ondskap som skapte splittelse og mye uvennskap som skulle henge igjen mange år fremover.


  • ISBN: 9788230020029
  • Utgivelsesår: 2019
  • Språk: Bokmål
  • Format: Innbundet
  • Emne(r): Ureglementerte styrker, geriljastyrker og krigføring, Andre verdenskrig
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙