59 kr

RIT tek oss med på ei reise gjennom årstidene med dikt av Olav H. Hauge som vegvisar og fylgje- svein. Me startar seint om hausten, der reisa til tider kan vera tung og myrk. Men etter kvart som dagene vert lettare og lysare, mjuknar og opnar også diktaren seg. Dikta som vert presentert i RIT gjev eit fullt spekter: frå djupn og breidde i Hauge sin poetiske visjon, til varme og humor medan han observerar verda kring seg med

gleda.

RIT er ein musikalsk presentasjon av Hauge sine dikt, innspela på CD. Musikk av Inger-Kristine Riber, formidla av Reidun Horvei og kunstverk av Thomas Pihl. Kommentarer til presentasjonen og dikta, ein lese- og lytteguide, er skrive av Katherine Jane Hanson.


RIT takes us on a journey through the seasons of the year with poems by Olav H. Hauge as our guide and companion. Starting in late autumn, the journey at times feels heavy and dark, but as the days grow lighter and brighter so does the mood and disposition of the poet. The poems presented here provide a full spectrum: From the depth and breadth of Hauge's poetic vision to the poet's warmth and humor as he observes the

world around him with delight. RIT is a musical presentation of Hauge's poems that has been recorded. Music by Inger-Kristine Riber; interpretation by Reidun Horvei; art work by Thomas Pihl. Commentary on the program and the poems, a readers' and listeners' guide, has been written by Katherine Jane Hanson.


  • ISBN: 9788230022863
  • Utgivelsesår: 2021
  • Språk: English, Nynorsk
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Moderne lyrikk (fra 1900 og fremover), Lyrikk av en forfatter
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙