Tre Luhmannstudier

270 kr

Boken presenterer systemteorien til Niklas Luhmann. Den første studie tar for seg grunnlaget for den luhmannske systemteori slik det alt ble utarbeidet i ?Soziale Systeme? (1984). Grunnlaget holder stand i den siste fase av Luhmanns forfatter-skap som kulminerer i ?Die Gesellschaft der Gesellschaft? (1997). Det er denne siste fase som er presentasjonens referansepunkt.

Den andre studie tematiserer en sentralproblematikk fra denne siste fasen under tittelen ?Inklusjon og eksklusjon?, en problematikk som samler viktige systemteoretiske kort. Hva dette inne-bærer for det politiske system som ett blant flere sosiale systemer, er tema for den tredje studie som er basert på det posthumt utgitte verk ?Die Politik der Gesellschaft? (2002).

Boken støtter seg ikke på tidligere verker av Luhmann eller på sekundærlitteratur, bortsett fra når den belyser bestemte tekststeder. Hverken tilhengere eller motstandere kommer til orde. Presentasjonen er ikke et forsvar for systemteoretiske posisjoner, heller ikke en kritikk av disse. Den åpner et landskap og lar det (inntil videre) være med det.


  • ISBN: 9788230010969
  • Utgivelsesår: 2013
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Filosofi
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙